kulaklık
Büyüt
Kulaklık 

Sözlükte "kulaklık" ne demek?

1. Kulakları soğuk, rüzgar gibi dış etkilerden korumak için kulakkepçesini örtecek biçimde yapılmış kılıf.
2. Radyo, telefon ya da telsizde kulakla verici arasında ses bağlantısı kurmaya yarayan alıcı.
3. Ağır işitenlerin kullandığı pilli araç.

Kulaklık kelimesinin ingilizcesi

n. headphone, headset, earpiece, earphone, deaf aid